Mestringsenheten

Vi er en utadrettet tjeneste til mennesker med forskjellig grad av rus og psykiske problemer. For aldersgruppen over 18 år. I tillegg har brukergruppen en dagtilbud, for mer informasjon se under Gnisten. 
 

I 2017 - 2020 har Mestringsenheten et prosjekt rettet mot ungdomsskolene i Eide og Fræna og Fræna videregående skole med samtaletilbud på de ulike skolene. For mer informasjon rundt prosjektet se her.

Tiltaket "Rask Psykisk Helsehjelp" er etablert, dette er et poliklinisk tilbud for aldersgruppen 16 år og oppover med mild til moderat grad av angst, depresjon, søvn problematikk eller begynnende utfordringer med rus. For mer informasjon rundt prosjektet se her.

Mestringsenheten hjelper deg med:

 • Samtaler, støtte, råd og veiledning for å kunne fungere best mulig i dagliglivet.
 • Nødvendig hjelp og oppfølging ut i fra de problemene som presenteres.
 • Hjelp til å komme ut av rusproblemer.
 • Motivasjonsarbeid.
 • Hjelp til å fylle ut søknad om andre kommunale tjenester.
 • Bistand til kontakt med andre hjelpeinstanser/samarbeidspartnere.
 • Hjelp til å koordinere tjenester.
 • Bistand til innsøking i rusinstitusjon og LAR.
 • Ettervernstiltak.

 

Du veiledes av fagpersonell som har taushetsplikt. Tjenesten gis på kontoret, men etter vurdering kan tjenesten også leveres hjemme til deg..
 

 

For å få hjelp hos oss må du:

 • Være bosatt eller oppholde deg i Eide eller Fræna kommune.
 • Være berettiget hjelp etter Lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Være villig til å ta imot hjelp.


Du trenger ikke henvisning fra lege. Du kan selv ta kontakt med oss, eller noen andre kan gjøre det for deg. Tjenesten er gratis. Klage på utførelsen av tjenesten rettes til enhetsleder. Har du behov for akutt hjelp på kveld eller helg må du ta kontakt med legevakt. Ved spørsmål ta kontakt med Mestringsenheten.

 

For å få tjenester så send en søknad eller få din fastlege til å henvise deg. Ansatte i Mestringsenheten kan også bistå deg med søknaden. 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Anders Høe
Enhetsleder Mestringsenheten
E-post
Telefon 926 84 205
Marry Holsbøvåg
E-post
Telefon 970 22 780
Silje Ildhusøy
E-post
Telefon 906 67 122
Tanja Brevik
E-post
Telefon 975 93 701
Jorunn Smenes
E-post
Telefon 976 94 688
Einar Bergseth
E-post
Telefon 917 36 097
Heidi Skotheimsvik
E-post
Telefon 913 20 337

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide