Rådmannen

Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen, og har ansvar for at virksomheten drives innen de rammer som kommunestyret bestemmer.

Hovedoppgavene for rådmannen er strategisk ledelse og planlegging, oppfølging av politiske vedtak, organisasjonsutvikling og samordning av kommunens virksomhet, oppfølging av enhetslederne, informasjon, beredskap, prosjektarbeid, oppfølging av de enkelte tjenesteenheter samt samarbeid med de politiske utvalgene, politikere og samarbeidspartnere utenfor kommunen.

Eide har et rådmannsteam som består av rådmann og to kommunalsjefer. *Eide kommune skal sammen med Fræna blir Hustadvika kommune fra 01.01.2020 - det er fortløpende endringer i organisasjonen. 

Rådmann for Eide kommune er Per Sverre Ersvik. Per Sverre Ersvik blir kommunedirektør for Hustadvika kommune

Kontaktinformasjon

Per Sverre Ersvik
Rådmann
E-post
Telefon 415 12 310