Kommunen som arbeidsgiver

Eide kommune har ca. 3500 innbyggere liggende på Nordmøre i Møre og Romsdal Fylke. Kommunen er sentralt plassert mellom byene Molde og Kristiansund. Eide kommune har ca. 350 ansatte fordelt på 14 enheter. Vi har en flat organisasjonsmodell/struktur dvs. to-ledernivå der enhetslederne rapporterer direkte til rådmannen. Alle kommunens virksomheter har IA-avtale. 


Spørsmål om lønn?

Lønn utbetales senest 12. hver måned.

Ta kontakt med din nærmeste leder, om du allerede ansatt i Eide kommune, og har spørsmål om lønn eller arbeidsforhold. 

 

Tariff

Eide kommune er bundet av KS sin Hovedtariffavtale. KS - Hovedtariffavtalen

 

Pensjon

Gjennom arbeidsgiveren Eide kommune blir du medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning som gir deg en rekke fordeler. Les alt om pensjonsordningen på sidene til KLP eller SPK

 

Lån

Ansatte har mulighet for gunstige lån. Les alt om lån på sidene til KLP eller SPK

 

Forsikring

Ansatte omfattes av kommunens kollektive personalforsikringer:

 

Verdier og etikk

Etisk kvalitet på kommunal tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen.