Kriseledelsen

Kommuneledelsen har ansvaret for at det blir gjort beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale aktivitetsområdene, og i tillegg et generelt ansvar for innbyggerne sitt ve og vel i en krisesituasjon.

Beredskapsplan

Den overordnede beredskapsplanen for Eide kommune, er en samordnet plan for ledelsen, og vil være et nødvendig hjelpemiddel for at kommunen skal kunne reagere raskt og effektivt i kritiske situasjoner.


Kriseledelsen - varslingsliste

 

Oversikt: Kriseledelsen og varslingsliste
Tittel/Navn Funksjon Telefon Vara Telefon vara
Ordfører, Egil Strand Informasjonsleder og pressekontakt til media 976 88 022 Varaordfører, Birgit Dyrhaug 913 74 870
Rådmann, Ole Bjørn Moen Operativ leder 913 20 288 1. Kommunalsjef M. Monge. 2. Kommunalsjef S. Hovland -
Kommunalsjef Målfrid Monge Medlem /vara nr. 1 for operativ leder 480 66 480 Liv L. Naas 970 63 612
Kommunalsjef, Sverre Hovland Medlem / vara nr. 2 for operativ leder 481 24 312 Peggy Visnes 971 83 091
Fagsjef oppvekst, Henny M. Turøy Medlem 480 89 891 Annelise Hagen 411 26 102
Teknisk leder, John O. Gautvik Medlem/beredskapskoordinator 901 64 175 Jan Henry Kristensen 905 37 038
Enhetsleder kultur og familie, Leif Arild Lervik Skriver / loggfører 480 94 429 Sonja Langnes 469 35 650