Kriseinformasjon

Dersom det skjer en omfattende krise, katastrofe eller ulykke, og de ordinære innsatsorganene sine ressurser ikke strekker til, kan kommunen bli engasjert i rednings- og opprydningsaksjoner. Eide kommune har beredskapsplaner som sikrer at at kommuen handler raskt, effektivt og samordnet i slike situasjoner.
 

Kriseledelsen

Kommuneledelsen har ansvaret for at det blir gjort beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale aktivitetsområdene, og i tillegg et generelt ansvar for innbyggerne sitt ve og vel i en krisesituasjon.

 

Beredskapsplan

Eide kommune har en beredskapsplan. Den overordnede beredskapsplanen for Eide kommune, er en samordnet plan for ledelsen, og vil være et nødvendig hjelpemiddel for at kommunen skal kunne reagere raskt og effektivt i kritiske situasjoner.

 

Kriseteam for omsorgsberedskap

Kommunene er pålagt å ha psykososiale støttetjenester i beredskap når det skjer ulykker, katastrofer eller krig.


Hvem håndterer presse og media i krisesituasjoner?

Det er kriseledelsen som håndterer presse og media i krisesituasjoner ved informasjonslederen, som i Eide kommune er ordføreren.

Ordfører, Egil Strand
Telefon: 976 88 022
Send epost