Borgerlig vielse

Fra 1. januar 2018 kan du gifte deg borgerlig ved Eide rådhus.
 

Slik går du fram om du vil gifte deg borgerlig

1.
For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. Dette utføres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Deretter får du en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder.

Se Skatteetatens Veien til ekteskap


2.
Når du har mottatt prøvingsattest kan du ta kontakt med kommunen for å avtale tid og sted. 

Husk at dette må gjøres i god tid, senest tre uker før ønsket bryllupsdato.

 

Når og hvor kan en vies?

Eide kommune gjennomfører kommunale vielser i utgangspunktet fredager mellom klokken 13.00 – 15.00 i Kommunestyresalen. Bortsett fra på røde dager og inneklemte dager. Vigsler kan også foregå i andre lokaler og på andre tidspunkt etter avtale med brudefolket.
 

 

Forespørsel om vielse

 

Vigslere

Du kan velge mellom følgende vigslere Eide kommune:

  • Ordfører, Egil Strand
  • Varaordfører, Birgit Dyrhaug
  • Rådmann, Ole Bjørn Moen
  • Kommunalsjef, Målfrid Monge
  • Leder servicekontoret, Gunn K. M. Skotheim

 

Pris

Borgerlig vigsel er gratis. Vielsen er gratis dersom den foregår innenfor normal arbeidstid, og i kommunestyresalen, og en av brudefolkene bor i Eide kommune.

  • Dersom du har ønske om å gifte deg utenfor åpningstiden må du betale kostnader tilsvarende ekstrakostnader.

 

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vielse. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.
Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vielsen kan skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. En vigsler står for vielsen. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.
Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.

Tekst i vigselsformularet (leses opp av vigsleren)

 

Etter vielsen

Brudeparet vil få tilsendt midlertidig vigselsattest. Kommunen sender denne også til folkeregisteret som utsteder endelig vigselsattest.

Om du skal endre navn som resultat av vielsen, må du ordne dette selv.
Søknad finnes på Skatteetaten sine nettsider.

Om du har endra navn og skal på bryllupsreise i utlandet, må du sørge for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problem ved innsjekking.

Treng du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.
 

Dette fagområdet er nytt for oss, så vi ber om forståelse for at rutiner m.m. rundt dette kan bli endret underveis.

Kontaktinformasjon

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00

Åpningstider

Hverdager:
09.00 - 14.00

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide