Om Eide


Nordens steinkommune

Eide på Nordmøre, «Nordens steinkommune», er kommunen mellom storhavet og høyfjellet.
Mellom disse ytterpunktene bor kommunens ca. 3500 innbyggere. Eide kommune er sentralt plassert mellom byene Molde og Kristiansund på Nordmøre i Møre og Romsdal Fylke. 

Bergverk og steinindustri har lange tradisjoner og særpreger industrivirksomheten. Tyngden av norsk steinbearbeidingsindustri er samlet her. Verksted- og treindustri er også viktige næringer. Varehandel, offentlig- og privat service er godt utbygd, samt at flere er sysselsatt innen jordbruk og fiske.

 

Vakre naturopplevelser

Kommunen har ulike naturopplevelser. Blant de mest kjente er Hustadvika, en av Norges mest beryktede havstrekninger. En fascinerende kyststripe som både er vill og vakker.
Atlanterhavsvegen er en severdighet i seg selv. En opplevelse både i storm og stille, med åtte større og mindre bruer.
 

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet til Eide kommune har blå bunn med tre svømmende svaner i sølv. Svanene ble valgt fordi det overvintrer svaner i flere vann i kommunen. I tillegg har vi et sted som heter Svanviken. De utspilte vingefjærene symboliserer de opprinnelige sju skolekretsene; Øyen, Nås, Strand, Bolli, Lyngstad, Vevang og Eide.

 

Kommunefakta

Hos SSB (Statistisk sentralbyrå) finner du faktatall for Eide kommune om: befolkning, bolig, arbeid og utdanning, kultur, helse og kommunes økonomi. 

Se kommunefakta for Eide kommune. 

 

Kommunesammenslåing

Fra 01.01.2020 skal Eide og nabokommunen Fræna slå seg sammen til en kommune - den nye kommunen skal hete Hustadvika kommune.

Arbeidet med sammenslåing av kommunene er i gang, se mer informasjon om prosessen på Hustadvika kommune.no

Den nye kommunen er også på Facebook, instagram under: @hustadvika.kommune og Snapchat, lik "EnKommune" og legg til "EnKommune" som din venn på Snapchat for å holde deg oppdatert.