Skriv til oss

Du kan sende oss epost til: postmottak@eide.kommune.no

Vil du sende brev til oss er postadressen vår:
Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide