Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personvernombud - ansatt i IKA Møre og Romsdal 412 65 037

Eide kommune sitt personvernombud

Ansatt i Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS

www.ikamr.no

Ambulerende akutt team

Ansatte i avdelingen Ambulerende akutt team
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
992 14 099

Avlastningsboligen - Mikalmarka

Ansatte i avdelingen Avlastningsboligen - Mikalmarka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
418 51 630
Avdelingsleder - Tiltak funksjonhemmede 909 15 998

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver barnehage 920 33 475

Barnehage - Eide barnehage

Ansatte i avdelingen Eide barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
919 17 965
970 15 505
919 17 413
919 17 414
415 79 860
Enhetsleder 71 29 68 06 415 45 512

Barnehage - Lyngstad barnehage

Ansatte i avdelingen Lyngstad barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
947 82 855
948 85 605
Enhetsleder 984 54 649

Barnehage - Svanviken barnehage

Ansatte i avdelingen Svanviken barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
993 63 966
919 18 090
908 29 414
919 18 085
Enhetsleder 996 97 831

Barnehage - Vevang barnehage

Ansatte i avdelingen Vevang barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
975 75 823
975 74 300
Enhetsleder 984 54 649

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernstjenesten for Eide, Molde, Midsund og Aukra. 71 11 16 00
976 01 616

Bo og habilitering

Ansatte i avdelingen Bo og habilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
941 47 885
992 89 260
Enhetsleder - Bo og habilitering 480 94 429

Eide bibliotek

Ansatte i avdelingen Eide bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 64 76
Kulturkonsulent og driftsansvarlig Eidehallen. 909 67 830

Eide fysioterapi

Ansatte i avdelingen Eide fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapi med kommunal avtale/driftsavtale 71 29 61 08

Eide kommune

Ansatte i avdelingen Eide kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicekontoret 71 29 91 00

Eide legesenter

Ansatte i avdelingen Eide legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 97 20

Eide næringsforum

Ansatte i avdelingen Eide næringsforum
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hustadvika næringsforum 900 14 142

Hustadvika Næringsforum er nå ett felles organ for næringslivet i Fræna og Eide.

08:30-16.00

Eide sykehjem - Dagsenteret

Ansatte i avdelingen Dagsenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 91 53
Aktivitør 71 29 91 53 954 75 056

Eide sykehjem - Furutoppen

Ansatte i avdelingen Furutoppen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 91 92
Enhetsleder - Furutoppen 970 63 612

Eide sykehjem - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjemmetjenesten 481 22 805
Hjemmetjenesten 469 35 010
Hjemmetjenesten 950 65 658
Hjemmetjenesten 469 35 860
Hjemmetjenesten 950 65 591
Enhetsleder - Hjemmetjenesten 918 46 311
Enhetsleder - Hjemmetjenesten 918 46 311

Eide sykehjem - Hovedkjøkken

Ansatte i avdelingen Hovedkjøkken
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 91 37

Eide sykehjem - Kreftkoordinator

Ansatte i avdelingen Kreftkoordinator
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator 902 35 651

Eide sykehjem - Slettatunet

Ansatte i avdelingen Slettatunet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder - Slettatunet 469 35 650
Sentralbord 71 29 91 82

Eide tannklinikk

Ansatte i avdelingen Eide tannklinikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 28 46 60

Eidehallen

Ansatte i avdelingen Eidehallen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturkonsulent og driftsansvarlig Eidehallen. 909 67 830

Eiendomsskattekontoret

Ansatte i avdelingen Eiendomsskattekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skatt 481 27 721
Skatteoppkrever 904 15 441

Feier

Ansatte i avdelingen Feier
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Feier 415 26 177
Feier 970 96 012

Flyktningetjenesten Eide-Fræna

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten Eide-Fræna
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 917 33 604
Konsulent 911 38 023
Leder flyktningetjenesten 479 68 981

Frisklivssentralen

Ansatte i avdelingen Frisklivssentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 979 84 232

Gnisten dagtilbud

Ansatte i avdelingen Gnisten dagtilbud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
475 03 685
Sykepleier 481 23 922
902 89 888
904 75 803
Sykepleier 906 00 517

Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Anne Storvik 71 29 91 50
Jordmor 977 70 805
Fysioterapeut barn og unge 950 94 888

Jobber 50% (mandag, torsdag og annenhver fredag (partallsuker))

Helsesykepleier og familieterapaut Eide helsestasjon 908 14 354
Helsesykepleier Eide helsestasjon og skolehelsetjenesten 992 89 248
Ledende Helsesykepleier 469 09 190
Folkehelsekoordinator, Fysioterapeut, Frisklivssentralen. 979 84 232
Sekretær helsestasjonen 71 29 91 50
Helsesykepleier, skolehelsetjenesten og flyktninger. 992 89 246

IKT - for ansatte

Ansatte i avdelingen IKT - for ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
For ansatte 71 26 81 01

Kantina rådhuset

Ansatte i avdelingen Kantina rådhuset
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådhuset 476 86 925

Kommuneoverlegen

Ansatte i avdelingen Kommuneoverlegen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege 71 29 97 20

Krisesenteret

Ansatte i avdelingen Krisesenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 25 66 66

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder - Tiltak funksjonhemmede 909 15 998
Permisjon til januar 2020. (Kulturkonsulent og driftsansvarlig Eidehallen)
Emelie M. Langnes Holden
Kulturkonsulent og driftsansvarlig Eidehallen. 909 67 830

Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 61 00
Avdelingsleder - Tiltak funksjonhemmede 909 15 998
Rektor kulturskolen 924 59 201

Legevakt

Ansatte i avdelingen Legevakt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Nasjonalt legevaktnummer 116117
71 25 33 33

Lensmannen

Ansatte i avdelingen Lensmannen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
70 11 87 00 02800

Lønn og personal

Ansatte i avdelingen Lønn og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 992 89 239
Fagleder 992 89 238

Mestringsenheten

Ansatte i avdelingen Mestringsenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
917 36 097
975 93 701
970 22 780
Enhetsleder Mestringsenheten 926 84 205
906 67 122
952 92 588
913 20 337
976 94 688
915 30 765

Miniskolen

Ansatte i avdelingen Miniskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
957 27 940

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33

Ordfører og varaordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører og varaordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 913 74 870
Ordfører 976 88 022

PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste

Ansatte i avdelingen PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 98 20
Konstituert enhetsleder 957 09 726

Regnskap

Ansatte i avdelingen Regnskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Regnskapsleder 911 31 137
Regnskapsmedarbeider 992 89 233
Konsulent 992 89 231
Regnskapsmedarbeider 992 89 232
Regnskapsmedarbeider 992 89 234
Regnskapsmedarbeider 992 89 235
Økonomisjef

Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Rådmannskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef 907 56 018
Rådmann 415 12 310
Planlegger 992 89 221
Kommunalsjef 481 24 312
992 89 223

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkivleder 992 89 214

Arkiv, salg- og skjenkebevillinger.

Konsulent 920 55 992

Hjemmeside, utvalgssekretær, formannskapet, kommunestyret, post, servicekontor, arkiv

Renholder 1 971 56 776
Konsulent, leder renholdstjenesten 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

Leder servicekontoret 941 34 202 941 34 202

Hjemmeside, kommuneavis, utvalgssekretær, valgsekretær

Konsulent 992 89 212

Bostøtte, startlån

Skadet vilt

Ansatte i avdelingen Skadet vilt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
02800

Skoler - Eide barneskole

Ansatte i avdelingen Eide barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 71 29 97 60
Rektor/enhetsleder 450 60 495

Skoler - Eide ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Eide ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer til kontor 411 26 102


Tilgjengelig

Mandag - torsdag kl. 08.15 - 14.15. 

Rektor/enhetsleder 958 41 970

Skoler - Lyngstad og Vevang skole

Ansatte i avdelingen Lyngstad og Vevang skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 63 00
Rektor Lyngstad og Vevang skole 975 51 567
71 29 63 01

Skoler - Skolefritidsordningen

Ansatte i avdelingen Skolefritidsordningen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder SFO - Eide barneskole 71 29 97 64
71 29 97 65
71 29 63 01
992 34 230
Inspektør - Eide barneskole 952 82 167

Skoler - Vevang barneskole

Ansatte i avdelingen Vevang barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
958 42 000
Stedfortredende rektor 414 28 020
992 34 230
992 34 230

SMISO

Ansatte i avdelingen SMISO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 11 51 55

Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder teknisk 992 89 240
Avløpsingeniør 905 37 038
Landbruk / Delingssaker 911 43 224
Landbrukssjef - Fræna 975 70 799
Byggesaksbehandler 992 89 241

Vaktmestertjenesten

Ansatte i avdelingen Vaktmestertjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
992 89 265
Ledende vaktmester 902 01 140
977 53 871
482 16 842
915 81 197

Veterinærvakta

Ansatte i avdelingen Veterinærvakta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 05 00

Viltnemnda

Ansatte i avdelingen Viltnemnda
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
02800