Ansattoversikt


Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Anne Storvik 71 29 91 50
Jordmor 977 70 805
Fysioterapeut barn og unge 950 94 888

Jobber 50% (mandag, torsdag og annenhver fredag (partallsuker))

Helsesykepleier og familieterapaut Eide helsestasjon 908 14 354
Helsesykepleier Eide helsestasjon og skolehelsetjenesten 992 89 248
Ledende Helsesykepleier 469 09 190
Folkehelsekoordinator, Fysioterapeut, Frisklivssentralen. 979 84 232
Sekretær helsestasjonen 71 29 91 50
Helsesykepleier, skolehelsetjenesten og flyktninger. 992 89 246