Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier

 Bufdir lyser ut 310 mill.kr for 2020, med søknadsfrist 13. desember. Både frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke.

Målet med ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Mer informasjon om ordningen og hvordan å søke finner du på bufdir sine hjemmesider.


Kontaktperson i Hustadvika kommune er folkehelsekoordinator Ellen M. Krakeli.  

Kontaktinformasjon

Ellen Marie Krakeli
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 979 84 232