Delta i spørreundersøkelsen fra FRAM om betalingsvaner og billettering

Hvordan ønsker du å betale på buss og hurtigbåt?

I 2020 skal Møre og Romsdal fylkeskommune legge ut anbud på nytt billetteringssystem for buss og hurtigbåt i regi av FRAM. Vi ønsker derfor å finne ut mer om de reisende sine vaner og ønsker for betaling på reiser med buss og hurtigbåt.

Ved å svare på spørreundersøkelsen, kan innbyggerne i Møre og Romsdal påvirke hvordan det framtidige billetteringssystemet skal bli for buss og hurtigbåt i Møre og Romsdal.

Vi oppfordrer flest mulig til å svare på undersøkelsen. 

Spørsmåla finn du her.


Frist for å svare er 31. desember 2019.