Vi kan tilby opplæring og godfølelse

 

Litt tid til overs?

Henvend deg til Fræna Frivilligsentral; 481 52 390

2. november 2019 lanseres boken: "Fra frådende hav til snøhvite tinder". Bildebok Eide. 
 

Lær deg livreddende førstehjelp. 

Influensavaksinering er anbefalt til voksne og barn med nedsatt infeksjonsforsvar, hjerte og karsykdom, alvorlig luftveissykdom, nyresvikt, kronisk leversvikt, svært alvorlig fedme, diabetes, gravide i 2. og 3 trimester og alle personer over 65 år.

Redusert fremkommelighet på grunn av asfaltering.

Unge og voksne med funksjonsnedsettelse inviteres til paraidrettskveld. Her er det mulig å prøve blant annet:

  • Klatring
  • El-innebandy
  • Boccia
  • Teppecurling

Kommunene Eide og Fræna blir fra 01.01.2020 Hustadvika kommune. Med ca. 1100 ansatte vil Hustadvika kommune være den største arbeidsplassen i kommunen, og ha et viktig oppdrag med å skape et godt lokalsamfunn og levere gode tjenester til de om lag 13.250 innbyggerne i den nye kommunen.

 

Fra 07.10.2019 har de ansatte på teknisk avdeling på Eide flyttet til kommunehuset i Fræna. De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder. De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden.

Delta i spørreundersøkelsen 'Mitt Møre og Romsdal'.