Budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 ble vedtatt av Eide kommunestyre 14. desember 2017.

Fra 1. januar 2018 er det ikke lenger kommunal transportordning.