Åpningstider på Rådhuset julen 2019:

Hvordan ønsker du å betale på buss og hurtigbåt?

Eide kommune har i regi av lokalhistoriker Jonny Lyngstad gitt ut 7 bygdebøker,
Eide - Gard og slekt. Disse bøkene selges til 20 % rabatt fra 1. oktober 2019 og ut året.

       

Budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Hustadvika kommune skal opp til behandling og vedtas innen 2019. 

 Bufdir lyser ut 310 mill.kr for 2020, med søknadsfrist 13. desember. Både frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke.

 

NFS Molde og omegn, Eide kommune og Fræna kommune inviterer personer med hjerneslag og deres pårørende til informasjonsmøte torsdag 21. november. 

Kommunene Eide og Fræna blir fra 01.01.2020 Hustadvika kommune. Med ca. 1100 ansatte vil Hustadvika kommune være den største arbeidsplassen i kommunen, og ha et viktig oppdrag med å skape et godt lokalsamfunn og levere gode tjenester til de om lag 13.250 innbyggerne i den nye kommunen.
 

Vi er i full sving med nye datakurs. Tirsdag startet vi i Elnesvågen, men vi vil også kjøre desentraliserte kurs fremover. Både i Fræna og Eide. Vi har flere ledige plasser, så det er bare å melde seg på ved å kontakte Sørviskontoret i Fræna.